lørdag den 31. marts 2018

Karrebæksminde Glænø - og retur

Vejrudsigten for Langfredag var god, så Jan og jeg aftalte ved en lille påskefrokost dagen før at vi ville en tur på vandet. Jeg havde Smaug hjemme til lidt kærlighed efter mødet med en pæl, og kørte direkte til Karrebæksminde og mødtes med Jan. Vi satte kajakkerne i vandet ved DUI Hytten og roede langs kysten mod Bisserup. Vi havde ikke rigtig snakket om hvor langt vi ville ro, men turen gik forrygende i et fantastisk vej - solskin og havblik. Selvfølgelig var mit kamera løbet tør for strøm - det havde været forbundet med pc'en via USB kabel, så de eneste billeder jeg fik taget var med min telefon. når vi var i land.
Og i land gik vi på Glænø. Vi blev nærmest skudt ind gennem strømrenden mellem Glænø og Østerfed. Jan fortalte at det var et af hans favoritsteder at fotografere fugle. Østerfed er fredet og der er mange fugle i ynglesæsonen. De var ikke alle sammen ankommet, men der var mange tusinde bramgæs og vi så bla også præstekrave og strandskade.
Jan havde spejlreflekskamera og telelinse med. Måske viser han en dag billeder fra turen på sin blog
Efter pausen returnerede vi mod Karrebæksminde. Vejret var stadig fint og vi roede støt af sted. På et tidspunkt skulle vi lige i land og strække ben.
Det skete ved Klintehytten, hvor et stort egetræ sidste år opgav kampen og styrtede ned fra den afgnavede klint. Sikke et klatretræ.
Det blev til 26 km's rotur

Videotur

Gennem et stykke tid havde et par fotografer prøvet at finde en dag til videooptagelser i NKC. En mandag sidst i marts blev dagen, hvor det lykkedes. Grunden til optagelserne var at Friluftsrådet vil have lave et reklamefilm for deres kampagner for at få ældre ud i naturen. Og da NKC har fået penge af dem til et par ældrevenlige kajakker og en ældrevenlig bålplads, var det oplagt at svare ja, da vi blev spurgt om vi ville være med.
Jeg havde trommet en flok seniorer sammen, og vi lagde ud med en gang morgenbrød og kaffe/the i klubhuset. Fotograferne var med hele vejen ud i omklædningsrummet hvor vi jo skulle igennem den sværeste opgave for de gamle lemmer - nemlig at komme i tørdragterne.
Det lykkedes dog for alle, og snart var vi på vandet. Turen gik til broen ved Gavnø. Undervejs blev der filmet og stillet - og besvaret spørgsmål.
Efter lidt filmoptagelse fra broen gik turen hjemad. Jan var roer for fotograferne, og styrede i fornemste stil alene den kano, der var fotoplatform.
Det bliver spændende at se hvad det hele munder ud i. Vi fik under alle omstænder en hyggelig og anderledes rotur på 13 km

lørdag den 24. marts 2018

Vintersæsonens sidste tur

Den sidste dag med vintertid - eller rettere normaltid - var det også tid for en lille tur på vandet.
Karin og Susanne reagerede kvikt på et opslag på klubbens facebookside om en tur til Karrebæksminde. Vi var ikke de eneste på vandet. I kanalen mødte vi en fisker i en jolle og den lokale sandsuger Mette Pan.
Der var lidt uorden i bøjerne på fjorden - bla. stod en fast markering inde i sejlrenden. Man må håbe at de store skibe lader sig lokke på grund. Når bøjerne ikke står på plads, skyldes det selvfølgelig den is der har prydet fjorden, men måske også lidt at den lokale "bøjebåd" Gavnø har haft et forlis
Lidt rod i bøjerne betyder jo intet for os - vi kender fjorden som vores egen lomme. Det forhindrede dog ikke mig i at ro op på en gammel stolpe der står tæt på kanaludmundingen. Jeg var lidt bekymret for min 3 mm tynde krydsfinerkajak, da jeg gik totalt i stå oven på pælen. Jeg hidkaldte assistance så jeg forsigtigt kunne trække mig fri. heldigvis lød der ingen knasende lyde af træ der splintres.
Vi strøg med strømmen unde Græshoppebroen, og mødte kolbe, der var nede og træne sammen med en flok IPP 4 aspiranter.
Vi fik træning nok ved at skulle ro tilbage mod den stærke strøm.
Sanne stod oppe på broen og tog billeder.
Det er første gang jeg har set Smaug og mig fra den vinkel - Tak til Sanne
På vej hjem kunne vi se flere bøjer der ikke var på plads
Men igen fandt vi vejen tilbage over den let disede fjord.
Og da vi nærmede os kanalen kunne jeg se den famøse stolpe jeg strandede på på udturen.  I den dalende vandstand stak den nu op over overfladen.
På kanalen mødte vi en flok at klubbens kaproere - de var i gang med intervaller
Tilbage ved klubhuset var der tid til bad og omklædning inden formand Jesper holdt tale og vi fik  -efter et par forsøg - hejst en flot ny stander
Bagefter var der kaffe og kringle i klubhuset - hyggeligt

15 km blev det til

søndag den 11. marts 2018

Et lille smut på vandet

Egentlig vidste jeg godt at det ville blive en kold tur, for det blæste en del og temperaturen lå i nærheden af frysepunktet.

Inden jeg kom på vandet fik jeg lige hilst på serviceholdet for de mange besøgende kaproere der trænede på den isfri kanal. Jeg fik også et glimt af en flok farvestrålende kajakker der piskede forbi på kanalen.

For ikke at ligge i vejen for feltet, sneg jeg mig mod fjorden langs kanten af kanalen. Det kom dog først susende da jeg krydsede kanalen for at ro mod vinden ude på fjorden. Heldigvis kom jeg ikke i vejen for dem, da de kort før fjordens tværgående bølger vendte om og returnerede mod klubhuset.

Det var meget koldt da jeg kom ud i vinden, og den helt anden vindretning på fjorden end på kanalen betød at den stod på modvind hjemad, hvis jeg begav mig ud på fjorden. Jeg nøjedes derfor med at slå et par slag uden for Ydernæs. På vej mod åen eller Gavnø var fjorden dækket af ret tyk is.

Jeg formåede på intet tidspunkt at få varmen i fingrene, så jeg valgte at ro tilbage og spare på rolysten til en lidt mere indbydende dag - kom nu med noget sol!

Ved klubben var alle kaproerne gået til frokost, så hele plænen var fyldt med kajakker. Da omklædningsrum og værksted var fyldt med tøj, hoppede jeg bare ud af tøtdragten og kørtr hjem og tog et bad.