lørdag den 10. november 2012

I kano på Susåen

Sammen med Sverri og Jan roede jeg ned ad Susåen fra Vetterslev til Frederikskilde strand på Tystrup Sø. Vi havde klubbens Old Crow og Sverris foldekano med - jeg havde også lusket en fiskestang med for at teste en nyindkøbt Alien Eel.

Vi parkerede en bil ved Frederikskilde og kørte til Vetterslev, hvor vi satte kanoerne i vandet fra Broby Kanoudlejnings plads. Jan og jeg roede i Old Crow'en og Sverri i sin Ally. Det gik raskt af sted i strømmen, og jeg fik gode råd om forskellige styretag ved sving og forhindringer.

Der var så meget vand at vi ikke kunne se ret meget til de store sten og gydesten-strækninger der er etableret i åen

Frokosten blev spist lige før broen ved Næstved/Sorø landevejen, og her kom en ældre herre ned til os på en ATV'er. Han havde hørt at vi havde benyttet Startstedet i Vetterslev, og ville gerne have 2 x 70 kr for det. Vi vidste godt at "det kostede", så det fik han, men det er en lidt hamper pris for ikke ret meget.

Undervejs på turen så vi mange fugle - det mest imponerende var en kamp mellem en krage og en duehøg. Det vi nåede at se var kort og intenst. Af andre rovfugle så vi spurvehøg, fiskeørn, musvåge, rørhøg og tårnfalk.

Tiden gik hurtigt og snart var vi ved Tystrup sø. "Ålen" fik sin debut, men det blev ikke til fisk i dette første forsøg.

Sverri pakkede sin kajak sammen på stranden, og mens mørket faldt på kørte vi tilbage til Sjællands dyreste parkeringsplads og hentede bilen.

Rolængde 20 km -  og jeg kan sgu stadig ikke finde mit vandtætte kamera! Hvis det ikke dukker op, kan et nyt måske luskes igennem ved hjælp af dette skema

Ingen kommentarer: