mandag den 30. august 2021

Saltø Å

Begyndertur hvor vi var oppe i Saltø Å. Pause ved De hvide Svaner. Hjemtur i mørke.

13 km

Ingen kommentarer: