fredag den 8. oktober 2010

Efterårstur

Fri fredag - og ingen aftaler = ud og ro kajak. Jeg havde ambitioner om en tur rundt om Enø, men meget lav vandstand og kraftig modvind på den mest lavvandede strækning fik mig til at nøjes med en tur rundt om Gavnø. På vejen kom jeg forbi et vrag der ligger i fjorden og stikker lidt på ved lavvande. Der går mange historier om det, men mon ikke det er en af de mange pramme der blev bugt til at trække gods til Næstved for kanelen blev gravet.

Det blev nu også en dejlig tur i den efterårsgrå formiddag. Den første del på fjorden var i strid modvind, men snart kom jeg i læ af Gavnø. Ved Gavnø Slot mødte jeg Næstveds kommunale sejlskole - 5 Meginjoller og en følgebåd roede/sejlede rundt i læ foran slottet. Jeg har selv tidligere nogle gange været ude i de små sejljoller - ved en enkelt lejlighed har jeg sågar sejlet under Storebæltbroen i en Stormeginjolle. Det er nogle hyggelige små sejlbåde inspireret af en meget gammel bådtype.

Da jeg rundede øen, brød solen igennem for en kort bemærkning. Det gav varmen, men "heldigvis" forsvandt den hurtigt, og så passede påklædning bedre. Jeg roede mod Lindholm i rimelig læ, og kunne undervejs nyde mange fugle. På selve Lindholm sad mange hundrede gæs. Da jeg nærmede mig lettede de under stor larm og fløj i lang tid rundt i forskellige formationer.

Det sidste stykke tilbage mod kanalen var vinden igen imod. Jeg gav den gas og kunne relativt hurtigt ro ind i læ i kanalen.

Rolængde 17 km

Ingen kommentarer: