onsdag den 28. december 2011

Ned ad Susåen med gløgg og æbleskiver

Kenneth, Maria, Kim, Jens og jeg satte kajakkerne i Susåen ved Fuglebjergbroen. Engen var lidt oversvømmet, og det var ikke alle der kom lige så elegant i kajakkerne som Kim og jeg.


Vi skulle en tur ned ad åen og undervejs have gløgg og æbleskiver på Trangia. Kort efter isætningen roede vi forbi den eneste erhversfisker på Tystrup Bavelse søerne. Hvor aktiv han er vides ikke, men hans båd kunne tyde på af fiskeriet har nået bunden.
Strømmen hjalp os raskt af sted, og snart nærmede vi os Holløse, hvor der skal foretages en lille overbæring
Inden vi kom så vidt så vi dog 4 rådyr, der svømmede over åen lige foran de forreste kajakker.

Ud for overløbet ved møllen, kan der være en voldsom turbulent strøm med hvidt skum på toppen. Det var der nu ikke denne dag, og vi kom alle forbi stedet uden andre problemer at jeg med et lånt kamera ikke fik taget nogle brugbare billeder.
 Stykket mellem Holløse og Næstved er præget af enge, og de var rimelig oversømmede. Dog ikke værre end vi let kunne følge åløbet.
Og snart sad vi bænkede omkring et par borde ved en shelterplads ved Ganges Bro med 2 Trangiaer i gang med henholdsvis gløgg og æbleskiver. Vi slagtede et foliefad og lavede en hævet bund i den ene gryde - det gav en fin lille ovn til opvarmning af 8 æbleskiver.
 Efter pausen roede vi videre mod Næstved, hvor vi ved fossen måtte lave turens anden overbæring.
 Det var ikke helt let at komme i kajakkerne igen, men det lykkedes uden uheld.
Når man kommer fra åsiden er det vigtigt at vælge det venstre rør - der er en lav kabelbakke på tværs af det andet
Vi kom fint igennem begge rør i Næstved, men der var dog nogle fodgængere der undrede sig over hvor vi kom fra da vi dukkede op på stykket mellem dem.

Rolængde: 20 km

Ingen kommentarer: