søndag den 9. maj 2010

Susåløbet

For 53. gang afholdt NKC Susløbet - og for 3. gang var jeg med til at afvikle det. Løbet er med start 3 forskellige steder, og i år havde ca. 90 roere tilmeldt sig.
Jeg har dog sørget for at min tjans giver mig en rotur, idet jeg ud over at stå for transport af kajkker og roere, forsyne Beredskab og Næstved Brandvæsen med madpakker også ror som sidst mand ned ad åen.
I år havde jeg valgt den traditionelle tur fra Fuglebjergbroen til Næstved. Fra broen registreres alle deltagerne, og når den sidste ror under den, starter "fejebladet". Der gik dog lidt koks i det med den sidste, da et par roere var startet længere nede ad åen og en enkelt slet ikke var kommet på vandet. Så vi ventede, og ventede.
Jeg roede nogle gange ud på Bavelse Sø for at se om der var nogle på vej. Til sidst fik vi at vide at der ikke kom flere. Der var da gået 1½ time, og jeg roede meget sent mod Næstved. Jeg indså hurtigt det håbløse i at nå byen i bare nogenlunde fornuftig tid. Så jeg rekvirerede en bil fra Holløse - hvordan arrangerede og afviklede man dog den slags stævner før vi alle havde mobiltelefoner?

At springe de sidst 12 km over gjorde det muligt for mig at være i Næstved ved præmieoverrækkelserne. Al kagen bagt af andre hjælpere var væk, men det lykkedes mig dog at få en kop kaffe.

Om aftenen mødtes en del af hjælperne og nogle af roerne til et hyggelig aften i klubhuset med god mad og snak. Da jeg ved 10-tiden om aftenen kom jeg, var jeg meget træt og faldt hurtigt i søvn til filmen "Bullit". Jeg husker den som meget spændende og med en vild biljagt - sådan oplevede jeg den ikke efter en travl dag i fri luft.

Jeg fik roet 12 km

Se alle billederne her.

Ingen kommentarer: