søndag den 26. juni 2011

Morgentur undt om Enø

Søndag morgen tog jeg af sted sammen med Thomas på en morgentur. Vi roede i helt tille vejr mod Karrebæksminde. Undervejs roede vi forbi den lille ø Lindholm. Øen har adgangsforbud i rugetiden, men alligevel var der slået et lille telt op, og et sejlskib lå for anker. Der blev en farlig larm, da der kom en peron ud af teltet, og når man nu ved hvordan måger mm beskytter deres rugesteder, har de uvelkomne gæster nok fået deres bekomst.
Da vi nåede Karrrebæksminde var der en vældig modstrøm, men vi blev hurtigt enige om at tage turen rundt om Enø. Turen til et af mine yndlingsteder - området ved Enø Dybsø lå vi stille et stykke tid og nød fuglelivet. Der var mange gravænder og edderfugle mens strømmen drev os ind på fjorden.
Vi skønnede at vandstanden var høj nok til at vi kunne sætte kursen lige mod Karlsgab - noget der med lidt mindre vand kan resultere i en gåtur. Vi slap fint igennem og så mange store fisk på det lave vand. Vi kunne ikke se fiskene, men de lavede nogle gevaldige hvirvler i vandet. Måske var det multer!
Det gode vejr fortsatte og snart roede vi forbi Gavnø og mod kanalen og nåede vore endemål - klubhuset.

Rolængde 25 km

PS - og det blev så den første af forhåbentlig mange ture i mit nye liv om pensionist

Ingen kommentarer: