lørdag den 14. januar 2012

Ned ad Susåen fra Frederikskilde Strand til Næstved

Efter et par dage i den mørke, regnfyldte hovedstad var det helt fantastisk at ro ned ad Susåen i et strålende solskin sammen med Jens - og oven i købet med vindet i ryggen. Der var meget vand i systemet, så vi satte bare i fra fra skovbunden tæt på parkeringspladsen.
De første meter mærkede vi ikke meget til vinden, men snart hjalp den os godt på vej. Da vi nåede
indsnævringen midt på Tystrup Sø rejste bølgerne sig, og det blev til mange fine surfture. GPS'en vist efter turen en maksfart på 15,2 km

Så hurtigt gik det ikke hele tiden, men gennemsnithastigheden lå dog på 8,4 km/t
Vi gav os også tid til at nyde den flotte natur og nogle af de mange huse med stor herlighedsværdi der ligger langs søerne. Godset ved Bavelse Sø tager prisen som det mest impnerende.
Snart var vi i Susåen, og rendte ind i problemer. Et kort stykke inde i åen er der en cementbro over den. Denne dag var vandstanden så høj at det var umuligt at ro under den.
Jens mente at måden at passere den var at kravle op på den, lade kajakken flyde under, og så kravle ned i kajakken igen på den anden side. Jeg var mere stemt for at gå i land og lave en overbæring.
Som det ses på billedet herover var min idè den tørreste. (Jens er kommet på land da billedet blev taget)


En anden forhindring på turen kan være Holløse Mølle. Med så meget vand i åen er der en kraftig strøm i "white wateret" ved møllen. Men det slap vi begge fint igennem.
Og efter en kort kaffepause kunne vi sejle ned langs md - og på - de oversvømmede enge. Et enkelt sted lykkedes det os at komme 100 m ud af kurs og blive stoppet af toppen af et elhegn. Der var formodentlig ikke strøm i det, men vi valgte at ro tilbage på åen. Og jeg slog GPS'en over på det topografiske kort, så vi kunne blive der.

Og med solen "højt" på vinterhimlen nåede vi snart Næstved, hvor jeg glad kunne konstatere at Danmark er et dejligt land såden en flot vinterdag.

Rolængden 26 km

1 kommentar:

Henrik sagde ...

Det lyder da lidt underligt, at der var et elhegn ude på åen?